Activiteiten

Algemeen – Inspectie

Enviro Quality Control BV is gespecialiseerd in inspectie bij de aanleg van kunststof geomembranen voor afdichting van vuilstortplaatsen en reststofbergingen. 

Wij inspecteren:

  • Aanleg van afdichtingslagen met kunststof geomembranen en geotextielen, inclusief combinatieafdichtingen.
  • Het maken van lasverbindingen in kunststof geomembranen
  • Het maken van kunststof bouwelementen.
  • Aanleg van granulaire afdichtingslagen op basis van zandbentoniet, inclusief combinatieafdichtingen.
  • Aanleg van granulaire afdichtingslagen met hydrostab inclusief combinatieafdichtingen.
  • Aanleg van afdichtingslagen met bentonietmatten inclusief combinatieafdichtingen.

Grondig en betrouwbaar
Inspectie door Enviro Quality Control BV is grondig en betrouwbaar. De Raad voor de Accreditatie heeft dit onderstreept door ons te accrediteren op de inspectienorm NEN-EN-ISO/IEC 17020. De interne kwaliteitsprocedure waarborgt de kwaliteit van ons werk. Maar misschien is de beste waarborg voor onze kwaliteit wel onze mentaliteit. Werk moet goed worden uitgevoerd. “Zand erover” is niet onze manier om met kleine slordigheden om te gaan. 

Het accreditatie certificaat van de RvA inclusief een overzicht van alle werkzaamheden die Enviro Quality Control BV onder accreditatie uitvoert is hier te vinden.

Onafhankelijk
Enviro Quality Control BV werkt volstrekt onafhankelijk. Vier gekwalificeerde inspecteurs voeren de inspecties uit. Een intern kwaliteitssysteem – en consequente toepassing daarvan – zorgt ervoor dat we onze kwaliteitsborging en onze onafhankelijkheid strikt kunnen bewaken.