Kwaliteit

Kwaliteit met zekerheid!

Enviro Quality Control BV is een volledig onafhankelijke en geaccrediteerde inspectie-instelling.

Testen op de bouwplaats

Enviro Quality Control BV maakt gebruik van gekalibreerde meetmiddelen om de kwaliteit van de kunststoflasverbindingen te beproeven. Deze beproevingen zijn mede gebaseerd op de Duitse DVS richtlijnen, waarbij de eisen aan het afpelgedrag van de lasverbinding duidelijk stringenter zijn als de Nederlandse protocollen. Een afpel in de lasverbinding van 20% is hierbij niet acceptabel.

Door vooraf te beproeven door Enviro Quality Control BV in het werk kan afkeur achteraf worden voorkomen.

Accreditatie door Nederlandse Raad voor Accreditatie

Al onze geaccrediteerde werkzaamheden worden uitgevoerd en gerapporteerd onder onze accreditatie als onafhankelijke inspectie-instelling conform EN-ISO/IEC 17020, type A (I 188) en alle daarin opgenomen onafhankelijkheidscriteria en bepalingen.

Enviro Quality Control BV is werkzaam op het gebied van kwaliteitsbewaking en inspectie van onder meer:

  • Onder- en bovenafdichtingsconstructies van afval- en reststofbergingen 
  • Het uitvoeren van inspecties bij aanleg van een werk waarin een IBC-bouwstof wordt toegepast (AS 6900) voor protocol AS 6901. Het uitvoeren van inspecties tijdens de gebruiksfase van een IBC- werk (AS 6900) voor protocol AS 6902.

Overzicht normen en erkenningen

Enviro Quality Control BV werkt conform een aantal internationale normen, te weten:

  • NEN-EN-ISO/IEC 17020 voor inspectie activiteiten als type A onafhankelijk inspectie-instelling.

Hiernaast heeft Enviro Quality Control BV een ministeriële erkenning voor:

  • Het uitvoeren van inspecties bij aanleg van een werk waarin een IBC-bouwstof wordt toegepast (AS 6900) voor protocol AS 6901. Het uitvoeren van inspecties tijdens de gebruiksfase van een IBC- werk (AS 6900) voor protocol AS 6902.