Klachten & beroep

Klachten en beroep
In het geval dat er een opmerking, mededeling, dispuut of geschil is over Enviro Quality Control BV of de manier waarop medewerkers van Enviro Quality Control BV hun werk uitvoeren, dan wordt volgens de klachtenprocedure geborgd dat het indienen, het onderzoek ervan en de beslissing erover niet leiden tot afkerende maatregelen tegen de indiener van de klacht. Klachten kunnen worden ingediend via e-mail; klachtenberoep @eqc.nl.

Hoe behandelen wij uw klacht?
Voor het behandelen van uw klacht kunt u hier de klachtenprocedure inzien. 

Beroepsprocedure
Een beroep heeft betrekking op het verzoek tot heroverweging van een genomen (certificatie)-besluit. Een beroep dient per e-mail ingediend te worden bij Enviro Quality Control BV. De ontvangstbevestiging vanuit Enviro Quality Control BV zal daarbij worden aangemerkt als datum van indienen van het beroep.